Länsstyrelsen granskar äldreomsorgen. Dagverksamheter – en betydelsefull insats.

Löpnummer:
2004:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Sedan hösten 2003 har Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen föstärkts genom ett regeringsbeslut. I länet har sju nya tjänster inrättats som socialkonsulent/äldreskyddsombud. Tillsammans med fyra socialkonsulenter, som tidigare har arbetat med bl.a. äldrefrågor, bildar de en äldregrupp som enbart skall arbeta med tillsyn inom äldreomsorgen.

Denna rapport har som syfte att sammanfatta genomförda tillsyner, vara ett diskussionsunderlag i äldreomsorgen samt lyfta fram både goda exempel och vanligt förekommande brister.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.