Miljömål för ständig förbättring

Löpnummer:
2004:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
24
Den här broschyren ingår i ett projekt som också omfattat seminarieverksamhet på fyra orter i länet under hösten 2004. Projektet har skett i samverkan mellan Länsstyrelsen, CMF (Centrum för miljö driven företagsutveckling) och Svensk Miljökompetens. Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionens miljö nämnd.
Kommentar: