Natura 2000 i Västra Götalands län - lägesrapport september 2004

Löpnummer:
2004_50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
38
Den här rapporten är en översiktlig sammanställning och lägesrapport om hur långt arbetet med Natura 2000-projektet har kommit i vårt län.
Kommentar: