Strategi för övervakning av BIOLOGISK MÅNGFALD i Västra Götaland

Löpnummer:
2004:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
32
Det finns oändligt många aspekter av biologisk mångfald som skulle kunna övervakas. Detta är inte möjligt med en begränsad budget. Syftet är att ta fram grunder för att prioritera vilka naturtyper som är viktigast att övervaka i länet. Rapporten visar även vilken övervakning av biologisk mångfald som sker inom den regionala och nationella miljöövervakningen i Västra Götalands län. Förhoppningen är att denna rapport ska användas och uppdateras efterhand.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.