Bilskrotning - En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län

Löpnummer:
2004:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
18
I enlighet med regleringsbrevet år 2003 har länsstyrelserna i samråd med Konkurrensverket gemensamt beslutat att analysera konkurrenssituationen på marknaden för bilskrot i syfte att kartlägga prisföljsamheten gentemot skrotningspremien. Syftet har även varit att undersöka eventuella skillnader mellan områden där bilskrotningsföretag besitter en lokal monopolställning och områden där flera företag är verksamma.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.