Vegetationsförändringar i en stäppartad torräng - Utvärdering av vegetationsförändringar mellan år 1994 och 2003 vid prästgårdsåsen- Bondegården i Vartofta-Åsaka socken, Falköpings kommun

Löpnummer:
2004:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
40
I denna rapport prövas en ny metod att analysera data från artrika gräsmarker.   Författaren har utnyttjat tidigare insamlade data på täckningsgrad från naturminnet som tidigare kallats Stipakullen i Vartofta-Åsaka, men numera Bondegården-Prästgårdsåsen.

Anna Stenström har visat hur man gör de multivariata testen, givit råd om hur arbetet bör utföras samt granskat manuskript. Även Per Milberg, Linköpings Universitet, har granskat manuskript.
Kommentar: