LEX SARAH i Västra Götalands län - En sammanställning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år 2003

Löpnummer:
2004:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
14
Länsstyrelsen ger som tidigare år ut en årsrapport om Lex Sarah-ärenden i Västra Götalands län. För rapportens innehåll svarar socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson och Ingemar Sunnerdahl.  

Beträffande övrigt aktuellt material om lex Sarah kan nämnas att Socialstyrelsen 2003 gav ut rapporten ”Lex Sarah-efter fyra år” (2003-131-25). Länsstyrelsen gav då också ut en kort Vägledning gällande Lex Sarah (2003:21).
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.