Barnavårdsstatistik i Västra Götalands län 2003

Löpnummer:
2004:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
15
Ansökningar om vård enligt LVU - Familjehemsplaceringar

Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. I uppgifterna ingår att bland annat att följa upp och utvärdera hur de nationella målen inom det sociala området förverkligas i länet.  I denna rapport presenteras två sammanställningar, som avser Västra Götalands län. Den första gäller hur många barn i länet som blivit föremål för ansökan om vård enligt lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) och hur domstolen avgjort målen. Den andra sammanställningen avser familjehemsplacerade barn.  Länsstyrelsen kommer varje år att inhämta ovanstående uppgifter för att kunna följa utvecklingen i länet.
Kommentar:
Rapporten är slut. Går bara att ladda hem som pdf-fil.