Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2003

Löpnummer:
2004:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
18
En sammanställning av länsrätternas domar och beslut.

Länsstyrelsen har gått igenom samtliga domar och beslut för år 2003 hos länsrätterna i Göte-borg, Mariestad och Vänersborg som rör LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet har varit att granska hur kommunerna tillämpar lagen men också att få en lägesbild av situationen i länet. Genom att sammanställningar gjorts sedan 1998 kan eventuella förändringar och trender rapporteras.  I rapporten redovisas de uppgifter som framkommit av domarna och besluten. Länsstyrelsen anser att rapporten bör utgöra underlag för analys och diskussion i länets kommuner. Jämförelser har också gjorts med de uppgifter som redovisats i rapporterna Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 1998-2002.
Kommentar:
Rapporten är slut. Går bara att ladda hem som pdf-fil.