Kvinnojourer i Västra Götaland

Löpnummer:
2004:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
43
Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.