Tillsyn av handikappomsorgen i Alingsås kommun

Löpnummer:
2004:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
33
Länsstyrelsen har årligen sedan 1996 genomfört en granskning av socialtjänstens insatser till människor med funktionshinder i länets kommuner.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.