Marin inventering av Havstensfjorden, Uddevalla kommun 2003

Löpnummer:
2004:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
21
Denna marinbiologiska inventering har initierats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kunnat genomföras genom bidrag från Naturvårdsverket inom ramen för nationella miljömålsarbetet.
Kommentar: