Personligt ombud i Västra Götalands län

Löpnummer:
2004:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
 
Verksamheten med personligt ombud har nu pågått i 2,5 år i Västra Götalands län. Länsstyrelsen ger i denna rapport en bild av hur verksamheten har byggts upp, det aktuella läget, erfarenheter och framtidsutsikter.


Underlaget till rapporten är i huvudsak uppgifter som inhämtats i de årliga uppföljningsmöten som Länsstyrelsen har med samtliga personliga ombud, arbetsledare och ledningsgrupper.
Det är Länsstyrelsens förhoppning att denna rapport skall bidra till spridning av kunskap om verksamheten med personligt ombud. Syftet är också att ge uppslag till ett fortsatt utvecklingsarbete av personligt ombudsverksamheten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.