Historiska våtmarker

Löpnummer:
2004:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
 
- våtmarkers utbredning från 1800-talet och framåt i några avrinningsområden i Västra Götaland
Kommentar: