Fjädergräs, luktsporre, vaxnycklar och fjällskära i Skaraborg under 1992-2001

Löpnummer:
2004:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
52
Lennart Sundh, Sundh Miljö, har sedan år 1992 registrerat mängduppgifter av fjädergräs, luktsporre, vaxnycklar och fjällskära i sex skyddade områden i Skaraborg. Syftet har varit att följa upp om skötseln är adekvat eller om den skall ändras.
Sundh Miljö är själv ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som representerande Länsstyrelsens ståndpunkt.
Kommentar: