Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Verksamheten 2003-2004

Löpnummer:
2004:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
20
Tillbakablickar på 2003  - Året som gick
Verksamhetsåret 2003 präglades av många nya initiativ och en tydligare profilering av Länsstyrelsen som samordnare av statliga intressen i länet, men också av en ansträngd ekonomi och ökad ärendemängd för flera sakområden.
Den statliga förvaltningen är för närvarande föremål för en omfattande översyn. Utredningen om hur Sverige ska styras i framtiden, Länsstyrelseutredningen, och två parallella utvärderingar av försöksverksamheten i Skåne och Västra Götalalnds län är några exempel.
Kommentar: