Barn i storstad – socialtjänstens arbete med barn som anmäls för brott och/eller missbruk

Löpnummer:
2004:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
25
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har under 2003 genomfört en verksamhetstillsyn av socialtjänstens arbete med barn under 15 år som aktualiserats hos socialtjänsten på grund av brott och/eller missbruk.

I denna rapport sammanställs resultaten från de länsvisa granskningarna. Vår förhoppning är att innehållet i rapporten ska bidra till en förmedling av kunskaper och erfarenheter mellan storstäderna.
Kommentar: