Avgörande livsfråga!

Löpnummer:
2004:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
74
Resultat av kartläggning om: Flickor utsatta för hedersrelaterat hot och våld i Västra Götaland utanför Göteborgsregionen, 2003.

Våren 2002 kartlade Länsstyrelsen – på regeringens uppdrag - situationen för flickor utsatta för hedersrelaterat hot, våld och förtryck i Göteborgsregionen. Genom att ställa frågor till skolor, socialtjänst, polis, kvinnojourer och andra frivilligorganisationer kunde konstateras att det fanns ca. 200 utsatta flickor i storstadsområdet. Ungefär 20 av dessa bedömdes vara så hotade att de skulle behöva skyddat boende.
Kommentar: