Finns det plats på äldreboendet?

Löpnummer:
2004:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
2
Lägesrapport om förhållandena i 18 kommuner i Västra Götaland hösten 2003.

Under år 2003 har flera kommuner och stadsdelsnämnder i Göteborg uppgivit att ”kön” är borta, vilket innebär att det inte längre råder någon brist på bostäder i särskild boendeform
för äldre.

Länsstyrelsen har genom att fråga äldreansvariga i 18 kommuner/stadsdelsnämnder försökt få fram en aktuell bild. Tillfrågade kommuner är Alingsås, Kungälv, Lidköping, Mariestad, Mölndal, Partille, Skara, Skövde, Tibro, Trollhättan, Uddevalla, Åmål samt stadsdelsnämnderna Backa, Centrum, Härlanda, Lundby och Örgryte i Göteborg.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.