Tillsyn av handikappomsorgen i Härryda kommun - med inriktning på organisation, kvalitet och rättssäkerhet

Löpnummer:
2003:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
26
Länsstyrelsen genomför årligen sedan 1996 en granskning av socialtjänstens insatser till människor med funktionshinder i länets kommuner. Tidigare har granskats:
Strömstad Uddevalla, distr. Dalaberg, Partille, Borås, Tidaholm, Falköping, Bengtsfors, Åmål, Hjo,  Karlsborg, Lerum Göteborg: SDN Bergsjön, Lundby, Tynnered och Torslanda
Uddevalla (hela kommunen), Mellerud.
Granskningen omfattar kommunens insatser till personer med olika slags funktionshinder. Eftersom personer med utvecklingsstörning samt personer med psykiska funktionshinder har behov av insatser som kräver uppbyggnad av egna verksamheter har tillsynen av dessa fått relativt stort utrymme.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.