Pengar som utvecklar - förebyggande verksamhet och tidiga insatser med utvecklingsmedel i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län

Löpnummer:
2003:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
40
I februari 2001 tog riksdagen beslut om en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Ett drygt år senare beslutade man om en nationell handlingsplan mot narkotika.

För att förstärka kommunernas insatser, i enlighet med handlingsplanerna, beslutade regeringen att anslå totalt 360 miljoner kronor för perioden 2001-2003. Kommunerna ska själva bidra med lika mycket.

Länsstyrelserna har i uppdrag att fördela pengarna som ska gå till tre områden: Förebyggande insatser. Insatserna inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska ha sin utgångspunkt i handlingsplanerna. En stor del av pengarna har gått till att anställa alkohol- och drogsamordnare i kommunerna.
Tidiga insatser. Avser insatser för barn till missbrukare och barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, samt andra tidiga insatser för ungdomar och familjer.
Behandlingsinsatser. Medel har fördelats sedan 1994 och avser bland annat utveckling av öppenvårdsinsatser och tidiga insatser för ungdomar och missbrukare.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.