Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2002

Löpnummer:
2003:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
17
Länsstyrelsen har gått igenom samtliga domar och beslut för år 2002 hos länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg rörande LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet har varit att granska hur kommunerna tillämpar lagen men också att få en lägesbild av situationen i länet. Genom att sammanställningar gjorts sedan 1998 kan eventuella förändringar och trender rapporteras.

I rapporten redovisas de uppgifter som framkommit av domarna och besluten. Länsstyrelsen anser att rapporten bör utgöra underlag för analys och diskussion i berörda kommuner. Jämförelser har också gjorts med de uppgifter som redovisats i rapporterna Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 1998-2000 och Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001.

Rapporten har utarbetats av socialkonsulenterna Lennart Almqvist, Birgitta Hettne och
Göran Lidén.


Göteborg i september 2003
Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.