Bohuslänska gårdar - byggnadstraditioner i ett föränderligt agrarsamhälle

Löpnummer:
2003:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
 
Dokumentation av agrar bebyggelse har genomförts i hela Västra Götalands län i etapper med start år 2001. Studierna har haft formen av samarbetsprojekt mellan de regionala museiorganisationerna och Länsstyrelsen Västra Götaland. Arbetet har bedrivits något olika i de fyra delområdena Bohuslän, Västergötland, Dalsland och kommunerna runt Göteborg (Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda kommuner). De olika delprojekten har mynnat ut i en skriftserie benämnd "Agrarhistoria i Västra Götaland". Denna rapport handlar om gårdar i Bohuslän utom Göteborg.
Kommentar:
Rapporten beställs från Västarvet/Bohusläns museum, <A href="http://www.vastarvet.se">www.vastarvet.se</A>