Flyginventering av knubbsäl på Västkusten
och i Kalmarsund 1999, 2000 och 2001
inom ramen för nationell miljöövervakning

Löpnummer:
2003:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
48
Sammanfattning
Knubbsälstammen på Västkusten och i Kalmarsund inventeras med flyg varje år
sedan 1979 av Naturhistoriska Riksmuseet. Inventeringen ingår på senare år i
Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram. Resultaten redovisas med summor
för Skagerrak och Kattegatt hos databasvärden BIOMAD. Men det finns ett
intresse från allmänhet och myndigheter att veta mer i detalj var sälarna finns. Här
redovisas förekomsten av uppeliggande knubbsälar under augusti, den tid när de
byter päls och flest sälar ligger på land, för åren 1999-2001. Det görs i form av
kartor i skala 1:15000.
Kommentar: