Dokumentation från upptaktsmöte - Agenda Kulturarv Västra Götaland

Löpnummer:
2003:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
35
Jan-Gunnar Lindgren hälsade den stora församlingen välkommen till detta upptaktsmöte. Agenda Kulturarv var ett tillfälle att stanna upp och reflektera och ge oss själva en möjlighet till eftertanke. Kulturarv är viktigt på fler sätt än vad vi kanske tror och det är betydelsefullt att vi stannar upp och frågar oss vilken historia det egentligen är vi berättar. Jan-Gunnar menade att det handlade om ett brett ideologiskt samtal som skall föras över hela landet, men som i just vår region, Västra Götaland, kommit att sammanfalla med förestående omfattande
förändringar inom kultursektorn. Agenda Kulturarv kunde i vårt län därigenom kunna komma att få en direkt påverkan vad denna förändringsprocess resulterar i.
Kommentar: