Lilla miljömålsrapporten

Löpnummer:
2003:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
20
De regionala miljömålen för Västra Götaland utgår från riksdagens beslutade nationella miljömål. De är en grundläggande utgångspunkt för det framtida miljöarbetet i Västra Götaland. Syftet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Kommentar: