Inventering av kyrkorna i Falköpings kontrakt

Löpnummer:
2003:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
 
Kommentar: