LVM Unga missbrukare Vad hände?

Löpnummer:
2003:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
4
Länsstyrelsen får varje år del av domar/beslut från länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg som rör tvångsvård av vuxna missbrukare. Antalet unga vuxna missbrukare har ökat under de senaste åren År 1998 var 16 personer, 10 män och 6 kvinnor, under 25 år.

År 2001 var antalet 36 personer, 24 män och 12 kvinnor.
Länsstyrelsen har beslutat att ta reda på hur det gått för de 16 unga missbrukare som var aktuella för tvångsvård under 1998 och vad socialtjänsten gjort för att stödja och hjälpa dem efter tvångsvården upphörande.

Socialtjänstens personakter till och med utgången av år 2000 har granskats och under hösten 2002 har sedan telefonkontakt
tagits med socialtjänsten för att få information om den aktuella situationen. Hälften av akterna kom från Göteborg. Den andra hälften fördelades jämnt över länets övriga kommuner.

Länsstyrelsen kan konstatera att socialtjänsten i de flesta fall varit aktiv och engagerad i att stödja och hjälpa de unga missbrukarna att komma från sitt missbruk och inte ”släppt taget” trots svårigheter att motivera dem till fortsatt kontakt.

Den psykiatriska problematiken hos flera av missbrukarna har dock gjort det svårt för socialtjänsten att hitta fungerande insatser.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.