LEX SARAH - Socialtjänstlagen 14 kap. 2 §.

Löpnummer:
2003:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
9
En vägledning från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Lex Sarah kallas en paragraf i socialtjänstlagen som fått sitt namn efter en undersköterska i äldreomsorgen. Sarah berättade i en uppmärksammad TV-intervju om missförhållanden i ett äldreboende. Lex Sarah infördes 1999. Syftet med denna skrift är att göra personalen medveten om sin skyldighet att göra anmälan.

Skriften tar också upp vad som kan menas med missförhållanden och vad som kan hända vid en anmälan. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har inte någon motsvarande bestämmelse. Lex Sarah gäller därför inte i LSS-verksamheter. Däremot finns det i LSS bestämmelser om anmälan till Länsstyrelsen om personer skadas eller riskeras att skadas i sådan verksamhet. Detta tar vi dock inte upp i denna skrift.

Skriften har sammanställts av socialkonsulent Ingemar Sunnerdahl.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.