Kulturmiljöer vid vandringshinder för havsöring och lax

Löpnummer:
2003:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
27
Dokumentation av kulturhistoriska värden hos vandringshinder för havsöring och lax.
Kommentar: