Fladdermöss i Västra Götalands län år 2001

Löpnummer:
2002:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
48
Under sommaren år 2001 har Martin Hägerås och Niklas Wahlström i fält genomfört en fladdermusinventering i femton, av Länsstyrelsen, utslumpade socknar i Västra Götalands län. Inventeringen har varit inriktad på miljöer i odlingslandskapet inklusive dess randmiljöer som bryn, sjöar och vattendrag. Rapporten är en del av länets regionala miljöövervakning.
Kommentar: