Lekmannamedverkan för insyn i tillsyn

Löpnummer:
2002:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
12
Länsstyrelsen i Kronoberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Socialstyrelsen har i ett gemensamt metodutvecklingsprojekt haft med lekmän i den sociala tillsynen. I denna rapport beskrivs resultat och erfarenheter från projektet.
Kommentar: