Ojämnt på toppen

Löpnummer:
2002:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
 
Kartläggning av jämställdheten på lednings- och styrelsenivå i de 156 största företagen i Västra Götalands län
Kommentar: