Hur gick det med projekten?

Löpnummer:
2002:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
65
En utvärdering av de ungdoms- och missbruksprojekt som erhållit bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland län under 1998-2001 och som avslutades senast den 15 oktober 2001.
Kommentar: