Alkohol och tobak – länsrapport 2001

Löpnummer:
2002:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
20
Länsstyrelsen skall årligen lämna uppgifter, statistik mm. till Statens folkhälsoinstitut inom alkohol- och tobaksområdet. Detta sker bl.a. genom en länsrapport. Den här rapporten bygger till stor del på ett material som inhämtats hos länets kommuner genom en enkät. Enkätmaterialet utgör också underlag för den nationella sammanställning som görs av Statens folkhälsoinstitut.  

Rapporten ger främst att ge en överblick över alkoholområdet inom Västra Götalands län, men tobaksområdet berörs också i viss omfattning.
Kommentar: