Städning i restauranger. Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2002.

Löpnummer:
2002:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
21
Detta länsprojekt genomfördes under april-maj 2002. I projektet deltog 24 av länets kommuner. Dessa kommuner besökte tillsammans 140 olika restauranger och gatukök. Vid besöken kontrollerades hur rutinerna och dokumentationen fungerade i restaurangköken. En övervägande del av lokalerna hade ett egenkontrollprogram med städrutiner, men dokumentationen av utförd städning mycket låg. Skyddskläder för städning användes inte i någon större utsträckning, men skäl till detta bör vara att man oftast städar det sista på dagen och då använder sina vanliga arbetskläder för att sedan tvätta dessa. En del av tillsynsprotokollet utgjordes av en optisk bedömning av städningen i den besökta lokalen. En punkt i rengöringen som bedöms som kritisk är rengöring  bakom och under inredning och utrustning. Även detta projekt visar att det är just där som verksamhetsutövarna missar vid städningen. Av de optiskt bedömda punkterna för rengöring av utrustning var det ca 50% som kunde bedömas som rena.

Material i väggar golv och tak var i de flesta verksamheter lätt rengörbara. Golven rengjordes varje dag men endast 30 % av de inspekterade golvbrunnarna bedömdes vara rena. För 26 objekt har man ej svarat på frågan varvid projektgruppen bedömer att dessa objekt saknar golvbrunnar i beredningsutrymmet. Metoderna för golvrengöring var i de flesta av objekten svabbar eller mopp.
Kommentar: