Ett eget liv?

Löpnummer:
2002:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
99
Länsstyrelsen Västra Götaland har på regeringens uppdrag kartlagt behovet av stöd, bl.a. skyddat boende, för utsatta flickor i patriarkala familjer.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.