Under eller över 18 år - skillnader i handläggning

Löpnummer:
2002:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
 
Länsstyrelsens erfarenheter från verksamhetstillsyn i åtta kommuner
Kommentar: