Kollegiegranskning –utvärdering av handläggningen av statsbidrag till öppenvårdsprojekt i Västra Götalands län

Löpnummer:
2002:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
20
Sociala funktionen på Länsstyrelsen i Skåne har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att utvärdera socialenhetens handläggning av fördelningen av statsbidrag till öppenvårdsprojekt under åren 1999, 2000 och 2001. Två socialkonsulenter från Skåne som också arbetar med statsbidragen har genomfört utvärderingen som en kollegiegranskning.
Kommentar: