Biologisk mångfald och fiske i Västra Götaland

Löpnummer:
2002:27c
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
27
I detta avsnitt presenteras ett urval av skyddsvärda marina växt- och djurarter med särskild anknytning till Västra Götaland. Avsnittet anknyter till riksdagens delmål 3 ”Åtgärder för hotade marina arter”.

En del av arterna är rödlistade, det vill säga sällsynta och tillbakaträngda av olika skäl. Andra är unika för länet eller skyddsvärda som resurs till exempel hummer och torsk. En del är också skyddsvärda för att de bildar livsmiljöer även för andra arter till exempel musslor och ögonkorall.
Kommentar: