Biologisk mångfald och fiske i Västra Götaland

Löpnummer:
2002:27b
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
17
Detta avsnitt redovisar de viktigaste marina områdena som är skyddade längs Västra Götalands kust och anknyter till riksdagens delmål 1 ”Skydd för kust- och skärgårdsområden”. Skyddsformerna är många och varierar mellan områden. De viktigaste avgränsningarna för områden är Natura 2000, men i områdena finns också naturreservat, djur- och växtskyddsområden och föreskrifter för fisket.
Kommentar: