Biologisk mångfald och fiske i Västra Götaland

Löpnummer:
2002:27a
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
37
Denna rapport har tagits fram inom Länsstyrelsen i Västra Götalands läns miljömålsprojekt för riksdagens miljökvalitetsmål ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Länet har ett stort ansvar för att värna den biologiska mångfalden och fisket i länet eftersom det är här de artrikaste och mest produktiva havsmiljöerna finns i Sverige. Syftet med rapporten är att ge en bakgrund och kunskapssammanställning om den biologiska mångfalden och fisket i länets havsområde.
Kommentar: