Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2001

Löpnummer:
2002:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
18
Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. I uppgifterna ingår bland annat att följa upp och utvärdera hur de nationella målen inom det sociala området förverkligas i länet.

I denna rapport presenteras tre samanställningar, som avser hela Västra Götalands län. Den första sammanställningen gäller hur socialtjänsten uppfyller kraven på fyra månaders utredningstid. Den andra gäller hur många barn i länet som blivit föremål för ansökan om vård enligt algen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och hur Länsrätten beslutat. Den tredje sammanställningen avser hur många barn som är placerade i familjehem/nätverkshem.

Länsstyrelsen kommer varje år att hämta in ovanstående uppgifter för att kunna följa utvecklingen inom respektive områden.
Kommentar: