Strandskydd i Öckerö kommun - metodbeskrivning, resultat från strandkarteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning

Löpnummer:
2002:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
64
Föreliggande inventering av stränder inom Öckerö kommun med förslag till utsträckning av nytt strandskydd har utförts som ett gemensamt projekt mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och kommunen. Projektet är en fortsättning och samtidigt avslutning på den översyn av strandskyddet utmed länets kustkommuner som inleddes 1997.
Kommentar: