Utmärkt miljonprogramsarkitektur? Bostadsområdet Skolspåret i Hjällbo.

Löpnummer:
2002:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
 
Kommentar: