Vegetationsundersökningar i barrskogar

Löpnummer:
2002:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
61
Under 2000 genomfördes uppföljande undersökningar av de fyra fasta provrutor som ingår i delprogrammet Vegetationsundersökningar i barrskog i det regionala miljöövervakningsprogrammet för Västra Götaland. Delprogrammet harsitt ursprung i f.d. Göteborgs och Bohus län. Resultaten av dessa undersökningar tillsammans med resultat från återbesök av provrutorna vid Svartedalen, somskedde under 1997, redovisas här i ett sammanhang och några av resultaten diskuteras.
Kommentar: