Ursprungsmärkning av nötkött - projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götaland hösten 2001

Löpnummer:
2002:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
10
I länsprojektet som genomfördes i september- november 2001 deltog 22 av länets 49 kommuner och 130 butiker besöktes. Vid detta tillfälle kontrollerades ursprungsmärkning samt dokumentation av nötkött. Både förpackat och oförpackat helt, samt malet kött undersöktes.

Resultatet visar att mycket stora brister fortfarande finns i märkningen, trots att det var över ett år sedan de nya reglerna trädde i kraft. Endast 56 % av de kontrollerade förpackningarna med helt kött var rätt märkt och av färspaketen var endast 38 % rätt. Märkningen vid det oförpackade köttet var betydligt sämre och där hade enbart 2 av 11 butiker rätt märkt.

Framförallt är det mycket brister i dokumentationen som gör att köttet inte går att spåra. Endast 8 av 130 butiker hade rutinerna för ursprungsmärkningen i sitt egenkontrollprogram. Detta visar att insikten om att egenkontrollprogrammet skall vara ett föränderligt dokument som uppdateras och anpassas till verksamheten, fortfarande saknas hos de flesta butiker.

Projektet visar att när nya relativt omfattande bestämmelser träder i kraft, krävs stora insatser från tillsynsmyndigheterna för att tillse att de efterlevs.

En kontinuerlig uppföljning av det nya märkningssystemet behövs då vissa kommuner funnit att en del butiker som tidigare märkt korrekt nu inte längre märker alls!
Kommentar: