Förslag till regional uppföljning av miljömålet ”Bara naturlig försurning” i Västra Götalands och Hallands län

Löpnummer:
2002:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
22
Rapporten visar hur de undersökningar av skogsmarkens pH-värde som genomförts i länet kan användas i miljömålsuppföljningen.
Kommentar: