Metaller i fisk. Undersökning av abborre från fem källsjöar i Västra Götalands län 1991-2000

Löpnummer:
2002:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
 
Kommentar: