Rättsliga förutsättningar för att skörda alger och öka vattenflödet genom vägbankar

Löpnummer:
2001:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
40
Ökningen av fintrådiga alger i Sveriges kust och skärgårdar är en följd av dels storskalig näringstillförsel till kustvattnen från havet och luften, dels påverkan från lokala källor. Det går i de flesta fall inte att peka ut någon enskild källa.
Kommentar: